Beveiliging en confidentialiteit zijn onze prioriteit.

TreeTop Online gebruikt de meest geavanceerde onlinebeveiligingssystemen om u een maximale bescherming te garanderen van uw tegoeden en uw gegevens.

Informaticabeveiliging

De encryptiesystemen en intrusiedetectiesystemen beantwoorden aan de strengste marktstandaarden. Zo kunnen we de cliënten van TreeTop Asset Management Belgium optimale confidentialiteit garanderen.

Alle gegevens en documenten worden bewaard met het oog op duurzaamheid. We behandelen uw privéleven en uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorg en in alle vertrouwelijkheid.

Onze tips voor uw veiligheid

Uw wachtwoorden en codes

Geef uw wachtwoorden en codes nooit door aan derden, zelfs aan naasten die u vertrouwt.

Als u uw werkplek verlaat of als u op andere sites surft, log dan eerst uit met 'afsluiten' in plaats van gewoon uw browser te sluiten.

Uw computer (PC of Mac)

Vermijd het gebruik van publieke computers (zoals bijvoorbeeld die in cybercafés).

Gebruik een recente antivirussoftware, met regelmatige updates. Zorg ervoor dat uw software automatisch en dagelijks controleert of er updates zijn.

Gebruik een firewall om te vermijden dat ongewenste personen via internet toegang krijgen tot uw computer.

Schakel updates voor uw computer in (Windows Update voor pc / Software Update voor Mac) en controleer elke week of er geen updates zijn die het veiligheidsniveau verhogen.

E-mails

Open geen bijlagen van e-mails die u niet verwacht.

E-mails met grapjes kunnen virussen of schadelijke software bevatten, zelfs als u de afzender kent. Zorg ervoor dat uw antivirussoftware ook bijlagen van inkomende e-mails controleert. Activeer eventueel de mailfilter van uw internetbrowser.

TreeTop Asset Management Belgium zal u nooit via e-mail vragen om rekeningnummers, krediet- of bankkaartnummers, wachtwoorden of codes.

Administratieve veiligheid

Bij het openen van een rekening ontvangt elke klant zijn login en TreeTop-digipas om toegang te krijgen tot zijn TreeTop Asset Management Belgium-rekeningen.

Elke digipas bij TreeTop Asset Management Belgium wordt geblokkeerd zodra er drie opeenvolgende foutieve pogingen zijn om een bevestigingscode in te voeren. Op geen enkel moment worden persoonlijke gegevens (naam, adres, enz.) gecommuniceerd aan derden, behalve in de gevallen vermeld in de Algemene Voorwaarden van TreeTop Asset Management Belgium, om de goede werking van uw activiteiten mogelijk te maken.

Veiligheid van uw tegoeden. Het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.

Als klant van TreeTop Asset Management Belgium - beursvennootschap naar Belgisch recht - worden uw tegoeden beschermd door het garantiesysteem voor deposito's, voor een maximaal bedrag van 100.000 euro voor de tegoeden in deposito en maximaal 20.000 euro voor de financiële instrumenten.

Wat is het systeem voor garantie van deposito's?

Het systeem voor de garantie van deposito's, ook het 'Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten' genoemd, komt tussen als een kredietinstelling, beursbedrijf of ander beleggingsbedrijf niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen bij zijn cliënten.

Wat betekent dat?

Bij in gebreke blijven van de instelling, biedt het fonds voor deposito's en financiële instrumenten u een dubbele bescherming:

de eerste bescherming dekt het verlies van tegoeden gehouden in de vorm van deposito's op rekeningen (zowel zicht-, termijn- als spaarrekening). De tegemoetkoming van het fonds voor deposito's en financiële instrumenten bedraagt maximaal 100.000 euro per cliënt voor dit soort tegoeden.

de tweede bescherming komt tussen als u uw financiële instrumenten (zoals aandelen, obligaties, beveks enz.) die u aan een falende instelling hebt toevertrouwd, niet meer kunt recupereren. In dat geval kunt u een andere tegemoetkoming verkrijgen van maximaal 20.000 euro. Maar omdat de financiële instrumenten op uw naam staan, moet u het totale bedrag hiervan kunnen recupereren zonder een beroep te moeten doen op schadeloosstelling door het fonds voor deposito's en financiële instrumenten.

Wat doen als u een onregelmatigheid vaststelt?

Hulp nodig?

Aarzel niet om onze Service Desk via e-mail of telefoon te contacteren

Behandeling van klachten van cliënten

Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.

We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst

Als u meent geen voldoende antwoord ontvangen te hebben van onze kant, kunt u voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

sluiten
sluiten

Voor deze informatie, zal u doorverwezen worden naar de website van de TreeTop-groep

Doorgaan