TreeTop fondsen online beschikbaar

Deze sectie presenteert de fondsen waarvoor TreeTop Asset Management handelt in zijn hoedanigheid van promotor. Het woord ‘fonds’ wordt gebruikt als algemene term om te verwijzen naar beveks en compartimenten van beveks.

Behandeling van klachten van cliënten

Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres:
TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst

U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

sluiten
sluiten

Voor deze informatie, zal u doorverwezen worden naar de website van de TreeTop-groep

Doorgaan