Blog

Beleggen in vastgoed of op de wereldwijde beurzen?

U wenst wat dynamiek te geven aan uw spaargeld. 'Doe zoals ik, en beleg in bakstenen,' raadt uw oom Robert u aan. 'Kijk eerder naar de wereldwijde beurzen,' antwoordt uw vriend Paul. Wie moet u volgen?


'Vastgoed is risicoloos,' zegt uw oom Robert. De drie appartementen van 75 m2 die hij heeft ingericht in de oude boerderij van zijn grootouders spreken voor zich. Ze zijn steeds verhuurd en het huurrendement is vrij mooi ten opzichte van de 300.000 euro die 15 jaar geleden werd geïnvesteerd in de renovatie.

Vastgoed brengt jaarlijks 3 tot 5% op*

De initiële investering is echter van een heel andere orde. Een appartement in Brussel kost voortaan gemiddeld zo'n 200.000 euro**. Daar komen nog de registratierechten (12,5%), de notariskosten en de kosten voor de hypothecaire inschrijving bovenop. In totaal is dat goed voor een bijkomende kost van 15%, waardoor uw inleg al stijgt tot 230.000 €.

Uw rendement zal grotendeels bestaan uit huurinkomsten. Volgens het Observatiecentrum van de huurprijzen bedroegen die in Brussel gemiddeld 700 euro per maand***, goed voor een bruto huurrendement van 3,7 %*** per jaar. Daar moet u nog de onroerende voorheffing, de belastingen op uw huurinkomsten en de brandverzekering vanaf trekken. U moet ook rekening houden met onderhoudskosten en leegstand. Indien u niet de nodige tijd wil uittrekken om het gebouw te beheren, bedragen de kosten van een makelaar doorgaans 10% van de huurprijs, volgens Immoweb****. U begrijpt het al, een netto huurrendement van 3% behalen is geen sinecure*****.

Wanneer u belegt in vastgoed, wil u op termijn uiteraard ook graag een meerwaarde realiseren*****. De vooruitzichten lijken eerder gemengd. De stijging van de vastgoedprijzen is immers sterk afhankelijk van de rentevoeten. Sinds de referentierente een bodem heeft bereikt, zijn de prijzen veel trager gestegen. De gemiddelde jaarlijkse stijging is de afgelopen vijf jaar amper 0,7% geweest******. In dat tempo duurt het twintig jaar om enkel maar de aankoopkosten terug te verdienen.

Het totale nettorendement van een vastgoedbelegging is uiteraard beter dan dat van een spaarboekje. Maar hoe verhoudt het zich tot het rendement op de wereldwijde beurzen...

De wereldwijde beurzen, een jaarlijks rendement van bijna 8%*

Al meer dan dertig jaar leveren wereldwijde aandelen een gemiddeld jaarrendement op van 7,7%*******. Uiteraard schommelt het rendement van periode tot periode. De beurs is intrinsiek grillig. Het risico op een correctie is steeds aanwezig. Een belegging in aandelen daarentegen heeft echt groeipotentieel, zolang men de lange termijn voor ogen houdt, men een efficiënte strategie nastreeft en een goede houding aanneemt. Allemaal goed en wel, maar wat zijn de principes van een efficiënte strategie?

Het belangrijkste principe om te onthouden wanneer u een deel van uw vermogen op de beurs belegt, is diversificatie. Bovendien is dit een van de acht gouden regels om te beleggen op de beurs.

In onverwachte omstandigheden kan de verkoop van een onroerend goed ettelijke maanden aanslepen... U kunt daarentegen een deel van uw aandelenposities of fondsen verkopen en enkele dagen later krijgt u het geld al in handen...

Wie gaat u dus volgen, uw oom Robert of uw vriend Paul?

* Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten, geen garantie inzake prestaties noch resultaten.
** https://statbel.fgov.be/fr/themes/construction-logement/prix-de-limmobilier#panel-15
***http://www.slrb.irisnet.be/sites/website/files/pages/slrb-obsloyer-enquete2017-fr-web.pdf
****https://blog.immoweb.be/comment-calculer-la-rentabilite-de-votre-mise-en-location/
*****Geen prestatie- of resultaatsgarantie.
******https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tipsho10&language=en
******* Index MSCI ACWI in USD – gegevens per 31/05/2019

Om verder te gaan

sluiten
sluiten

Voor deze informatie, zal u doorverwezen worden naar de website van de TreeTop-groep

Doorgaan

Deze website maakt gebruik van cookies met name om uw navigatie te personaliseren en de doeltreffendheid van de website te meten. Door deze banner te sluiten, geeft u ons uw toestemming om deze cookies te gebruiken. 

Klik hier

voor meer informatie over deze cookies en hun verschillende functies.